SKLEP INTERNETOWY Mix&Match KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE POLITYKA PRYWATNOŚCI. MOŻESZ ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE "COOKIES" W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE. JEŻELI POZOSTAWISZ TE USTAWIENIA BEZ ZMIAN PLIKI COOKIES ZOSTANĄ ZAPISANE W PAMIĘCI URZĄDZENIA. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 DEFINICJE

1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.sklep.mixmatch.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) jest firma APTRADE  z siedzibą w Lublinie (20-504), ul. Orkana 4, NIP: 712-005-58-75, REGON: 750025309; e-mail: sklep@mixmatch.pl,

2. Pliki cookies są to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają odpowiednią dostosować wyświetlenie strony internetowej.

3. SERWIS - Strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, zarejestrowana pod domeną www.sklep.mixmatch.pl

§ 2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie (obsługa procesu reklamacji, zawarcie i realizacja Umowy o świadczenia np. utworzenie Konta Klienta)

2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, które zostały udostępnione przez Klienta w ramach zakupów lub rejestracji na stronie internetowej:

a). imię i nazwisko

b). adres poczty elektronicznej

c). adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

d). adres zamieszkania/siedziby firmy/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – jeżeli jest inny niż adres dostawy

e). numer telefonu kontaktowego

f). numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwe firmy (np. w przypadku wystawienia faktury)

g). numer rachunku bankowego (np. w przypadku zwrotu zapłaconych należności)

5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 3 PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH

1. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

3. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać z opcji w ramach swojego konta, pod adresem: sklep@mixmatch.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

§ 4 ZABEZPIECZENIA

1. Dane dotyczące Klientów sklepu internetowego, będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak długo wymaga tego prawo.

2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

§ 5 COOKIES

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności.